EcoProtech EPAD-prosessi

EPAD (EcoProtech Advanced Digestion) prosessi on jatkuvan ja pitkäjänteisen kehitystyön tulos. EPAD on Suomen ensimmäinen, suuren mittakaavan korkeakuormitteinen, jatkuvatoiminen biokaasuprosessi. Ensimmäinen referenssilaitos Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolla on ollut luotettavasti ja keskeytymättömästi toiminnassa jo vuodesta 1999 saakka.

EPAD-laitoksen konsepti perustuu prosessiteollisuudesta peräisin olevaan suunnitteluun ja laitetekniikkaan. Räätälöidyn esikäsittelyn, syötteenvalmistuksen sekä reaktorisuunnittelun ja sekoitustekniikan ansiosta prosessin kuormitus- ja sekoitusaste on korkeampi kuin ns. konventionaalisilla laitoksilla. Tämän johdosta EPAD-laitoksen biokaasun tuotanto on korkea, prosessiviipymä lyhyt ja mädätteen kypsyysaste korkea. EPAD-prosessi on ns. konventionaalisia mädättämöitä tehokkaampi, taloudellisempi ja luotettavampi ratkaisu.

Jokainen suunnittelemamme biokaasulaitos räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan energia- ja materiaalivirtoja optimaalisella tavalla hyödyntäväksi. Suunnittelun pohjana on kestävä, energiatehokas ja materiaalien kierrätykseen sekä hyötykäytön maksimointiin tähtäävä ratkaisu.

Prosessissa syntyvä biokaasu voidaan hyödyntää tarpeen mukaan joko lämpönä, sähkönä tai polttoaineena. Biokaasutuksen lopputuotteena syntyvä kiinteä aines voidaan hyödyntää joko lannoitteena, maanparannusaineena tai kiinteänä polttoaineena.

Palvelumme kattavat mm. erilaiset toteutettavuus-selvitykset (feasibility study), prosessisuunnittelun, laitesuunnittelun, avainlaitetoimitukset, avaimet käteen-toimitukset sekä ns. elinkaarimallitoimitukset.

Kitee office

EcoProtech Oy
Niittytie 7B
FI-82500 Kitee
Finland
Tel. +358 400 789 831

Jyväskylä office

EcoProtech Oy
Yliopistonkatu 21 A 13
FI-40100 Jyväskylä
Finland
Tel. +358 40 519 4383

Hyvinkää Office

EcoProtech Oy
Kerkkolankatu 30
FI-05800 Hyvinkää
Finland
Tel. +358 50 431 7599

©2019 EcoProtech Oy - MMD Networks Oy